Design av stumtjener og produktbrosjyre. Prosjekt i Informasjonsteknologi for formgivning og kommunikasjon (TPD4105), vår 2021.

ANDRE PROSJEKTER