Urbant boligprosjekt for fyll-tomt på Lademoen i Trondheim, bestående av en 1:20 enhetsmodell, en 1:200 tomtemodell og tre 1x2m plansjer med bilder, illustrasjoner og arkitektoniske tegninger. Semesterprosjekt i Arkitektur 3 - Bolig (AAR4416), høst 2019. Med Hannah Isaksen.
#Filter smelter inn i typologien og det visuelle uttrykket til den omliggende Lademoen-arkitekturen. En tømmerdekt gangsti skiller tomten fra toglinjene, og fungerer som et filter for støy og innsyn. Dette skaper et trygt og rolig miljø for beboerne, samtidig som det tilrettelegger for forbi-passerende fotgjengere. Med en blanding av studio-, fire- og tre-roms leiligheter, passer boligprosjektet for alle ulike husholdninger, tilpasset den mangfoldige demografien på Lademoen. De åpne og modulære planløsningene tilrettelegger for en fleksibel levestil, hvor beboerne kan justere den romlige ordningen etter sine preferanser. Inngangsparti og trappegang er utformet for maksimal arealeffektivitet og tilgjengelighet.

ANDRE PROSJEKTER