Knagg til (1) barnerom og (2) Den Norske Opera. Prosjekt i Design 4 - Produksjon og materialer (TPD4127), vår 2021. Oppgaven var å lage to knagger - en til et barnerom og en til et 'prestisjebygg' - estetisk og funksjonelt tilpasset sitt bruksområde. Knaggene skulle være enkle å sette sammen og montere, ha minst to opphengsmuligheter, festes til veggen med minimum to skruer, og være barne-/ tyverisikre. De skulle også lages av ét enkelt materiale, ved bruk av spesifiserte, egnede produksjonmetoder.
1. Knagtus er en knagg til barnerommet, laget av helt lønnetre, dreid langs fiberaksen for å maksimere styrke og holdbarhet. De to armene til 'kaktusen' festes i hull med tilsvarende mønster i knaggens kropp, ved bruk av medfølgende trelim. Knaggen festes til veggen ved hjelp av en integrert gjengeinnsats, som enkelt skrus på opphengsplaten, etter festing til vegg med to skruer.
2. Stamme er tiltenkt Den Norske Opera og er hulet ut fra massic eik, for å matche byggets interiør. Knaggen har et integrert spor som tres over og skrus fast i den matchende stålskinnen, etter festing til vegg med to skruer. Dette gjør monteringen både enkel og tyverisikker, uten å gå på kompromiss med det estetiske uttrykket. Stamme er både dekorativ og funksjonell, og åpner et hav av muligheter for mønsterdannelse.

ANDRE PROSJEKTER