Futuristisk systemdesign for postlevering-, transport- og lagring. Semesterprosjekt i Design 5 - Systemer (TPD4129), høst 2021. Med Jenny L. Skjetne og Madeleine Kiær. Vår oppgaven var å skape et bidrag til Toyota Sustainability Challenge 2021, med temaet fremtidens mikrologistikk. Vi skulle redesigne et eksisterende mikrologistikksystem, og optimalisere for bærekraft og effektivitet. Leveransen besto av to 1x1 m plansjer med forklaring og visualisering av system og delsystemer, 3D-filer av alle fysiske objekter, Figma-prototype av appen, samt øvrig dokumentasjon av designprosessen. Vi skapte Swift, et helhetlig pakkesystem bestående av følgende klimavennlige delsystemer for transport, lagring og levering;
1. Et helelektrisk automatisert kjøretøy drevet på solenergi, som erstatning postbiler og -sjåfører
2. En solenergidrevet, selvsorterende og -opererende pakkehub som erstatter postkontorer og pakkeautomater
3. En selvbetjeningsapp for kundetilpasset pakkelevering og -henting, som erstatter postbud og -håndtører
For å personifisere og gjøre hubene mer relaterbare får de menneskenavn. De plasseres på parkeringsplasser utenfor dagligvarebutikker i bysentrum. Huben og kjøretøyet passer perfekt på en standard europeisk parkeringsplass, og har samme pakkekapasitet som dagens postbiler og -kontorer, takket være smart og arealeffektiv sorterings-teknologi. Kjøretøyene lades i sollyset gjennom dagen, og transporterer pakker mellom distribusjonssentre og huber om natten, for å unngå forstyrrelse av trafikken og unødvendig energibruk.
Link til prototype;  https://www.figma.com/proto/tWtpde3HCW2i3oEjYnalC4/Design-5?page-id=38%3A2&type=design&node-id=199-476&viewport=37%2C407%2C0.06&t=oajo1r3fPLBrtwu8-1&scaling=scale-down&starting-point-node-id=194%3A529&mode=design

ANDRE PROSJEKTER