Nettside for NTNUI Topptur og Frikjøring, en studentorganisasjon for ski- og turinteresserte ved NTNU. Avsluttende prosjekt i Design 3 - Bruk (TPD4121), høst 2020. Med Hedda Ottmann, Signe Berg, Roselin Dawes, Einar Rosenhaug og Hanna Moe. Vår oppgave var å utvikle en digital løsning for en selvvalgt studentorganisasjon, og levere en operativ prototype, en plakat og en skriftlig rapport med forklaring av prosessen og begrunnelse av valg.
Visualisert prosess. Vi fulgte den anerkjente Double Diamond designprosessmodellen.
DISCOVER
1. Initiell Research
Vi begynte med å gjennomføre intervjuer med lederne av TF for å danne oss et tydelig bilde av deres behov, og innså fort at vi sto ovenfor en bred og variert brukergruppe. Vi opprettet derfor en digital spørreundersøkelse, som vi postet i diverse grupper for studentmiljøet ved NTNU. Den mottok til sammen 157 svar.

2. Innsiktsfase
Etter å ha kammet gjennom alle tilbakemeldingene, ønsket vi å observere brukerne interagere med den eksisterende nettsiden. Vi holdt derfor en fokusgruppe hvor deltagerne ble gitt oppgaver som gikk på navigasjonsstruktur og informasjonsflyt. Dette hjalp oss identifisere smertepunkter og forbedringspotensiale, som gjorde det lettere å prioritere oppgaver videre i prosjektarbeidet.
DEFINE
3. MosCoW
Neste steg var å sette krav til løsningen. Vi inviterte en gruppe TF medlemmer til workshop, hvor vi sammen gjennomførte en fMoSCoW analyse, etterfulgt av dot-voting for å prioritere viktige momenter. Før vi gikk videre kryssjekket vi listen med krav mot resultatene fra spørreundersøkelsen, for å forsikre at vi møtte de tidligere identifiserte behovene og ønskene.

4. Personas
Som en avslutning på innsiktsfasen ønsket vi å systematisere funnene våre. Ved å koke sammen observasjoner og feedback til spesifikke punkter, kunne vi identifisere tre brukertyper basert på erfaringsnivå og mål. Derfra genererte vi tre representative personas, med underordnede mål, behov og ønsker. Dette hjalp oss vedlikeholde en brukersentrert prosess videre i prosjektet.
DEVELOP
5. Papirprototyper
Vi bestemte oss tidlig for å holde utviklingsfasen manuell så lenge som mulig for å tilrettelegge for lavterskel utforskning og hurtige iterasjoner. Vi startet derfor å idegenerere og brukerteste med papir prototyper, med ansvar for hver vår respektive side. Vi gjennomførte til sammen tre runder med testing og iterasjoner.

6. Minimum Viable Product
Etter å ha landet på en overordnet struktur og fastslått en del detaljer ved løsningen vår, hadde vi en god idé av hva som måtte til for å utvikle en MVP som innfridde kravene våre. Før vi beveget oss inn i Figma, diskuterte vi hvordan vi kunne sørge for godt og effektivt samarbeid og jevn arbeidsflyt. Vi ble enige om at det beste var å opprette et designsystem og wireframes først, for så å splitte opp arbeidet med prototypen.
DELIVER
Etter å ha opprettet en operativ MVP, gjennomførte vi fire digitale brukertester og påfølgende iterasjoner. Før leveransen gikk vi over prototypen i fellesskap og gjorde noen endelige justeringer.
Link til prototype;
 
https://www.figma.com/proto/HoaqNmcq9nCDMuTieKgWOd/Design-3?page-id=0%3A1&type=design&node-id=324-1529&viewport=-218%2C4926%2C0.32&t=bQIOK4gY6dUcOUFI-1&scaling=scale-down&starting-point-node-id=519%3A5479&show-proto-sidebar=1&mode=design

ANDRE PROSJEKTER