Design av ringeklokke. Prosjekt i Design 4 - Produksjon og materialer (TPD4127), vår 2021. Oppgaven var å designe en materialbesparende ringeklokke av sprøyteplast, ved bruk av egnede produksjonsmetoder. Leveransen besto av prosess-skisser, et moodboard, en poster med renderinger og beskrivelse, progressive 3D modeller- og printer, samt en endelig, operativ prototype.

Mood board

3D printed models

ANDRE PROSJEKTER