Interaktivt skyggespill / interaksjon. Semesterprosjekt i Prototyping av fysiske brukeropplevelser (TPD4126 ), vår 2021. Med Sofie Krigsvoll, Maja Meland, Madelén Gamborg og Liv Therese Schjetlin. Oppgaven var å designe en fysisk brukeropplevelse i en installasjon som skulle stilles ut ved åpningen av NTNU innovasjonshub. Konseptet ble bygget fra bunn - spilldesign, fysiske komponenter, elektrisk krets, og fullt operativt Arduino program. Jeg var kode- og kretsansvarlig sammen med Sofie. Skygg Unna produserer progressivt komplekse lysmønstre som spilleren(e) må dekke over med skyggen sin.
Spillet går ut på å dekke over de hvite lysene og unngå de røde. De hvite lysene blir gradvis grønne når de dekkes over samtidig, og et mønster er fullført når alle de hvite lysene har blitt grønne. De røde lysene blinker om de dekkes over, og dersom et rødt lys dekkes over i to sekunder, er mønsteret ikke fullført, og spillet går videre til neste level uten å øke spillerens poeng.
Installasjonen setter ingen grenser til antall spillere, men algoritmen øker sannsynligheten for å vise rødt lys på inaktive noder som blir skygget over, som gjør at spillets vanskelighetsgrad justeres etter antall spillere.
Fullført level.
Spillet består av 19 strukturelle noder, satt sammen av sensorer og lys, som kjører på en krets av 4 Arduinoer. Disse kjører samme kode, og holder seg synkronisert ved å kontinuerlig sjekke hverandres 'state' (Game Mode / Next Level / Game Over) og avvente til alle samsvarer. Spillet varer i 2 minutter, og et display plassert ovenfor installasjonen viser score / highscore.

ANDRE PROSJEKTER