Brukerreiser og service blueprints for selvbetjent kiosk og bensinstasjon, for EG Retail A/S. Semesterprosjekt i Design 6 - Fremtider (TPD4144), vår 2022. Da jeg kom i kontakt med EG Retail hadde de såvidt begynt å mes selvbetjeningsløsninger i kiosk og bensinstasjon, og ønsket å optimalisere selvstendige handleopplevelser for både kunder og kasserer. Oppgaven min var å identifisere brukernes painpoints og løsningsforslag tilknyttet fysisk plassering av elementer, kø og rushtid, alderskontroll, sikkerhet, scanning, betaling og betalingskontroll. Funnene og forslagene skulle dokumenteres i kontekstuelle brukerreiser, som også kunne brukes til innsalg, og derfor måtte være både lesbare og visuelt innbydende.
Mapping av feltbesøk
Mapping av feltbesøk
Oppsummering av kundeinnsikt
Oppsummering av kundeinnsikt
Personas og scenarioer
Personas og scenarioer
Brukerreisene nedenfor er scenariobasert, med utgangspunkt i de vanligste omstendigetene kartlagt under innsiktsfasen, og illustrerer hvordan de opplevde smertepunktene til både kunde og kasserer (før) forbedres ved smart implementering av selvbetjeningsløsninger (etter).
Fullstendig prosess og endelig løsningsforslag ble overlevert til EG Retail ved prosjektslutt. Deler av kan ses i følgende Figma fil;
https://www.figma.com/file/ZwerweNoMmveQED1REnekn/Design-6?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=6knkOhPrxNQ7AV36-1

ANDRE PROSJEKTER