Et utforskende designprosjekt om studentsamarbeid med eksterne ved NTNU. Semesteroppgave i Design 9, fordypningsprosjekt (TPD4500), tatt høsten 2023 og utgangspunktet for videre masteroppgave.

ANDRE PROSJEKTER