Visuell formidling og storytelling ved bruk av mixed media digital og analog tegning. Prosjekter i faget Drawing for Design (SDES2203), tatt under utveksling til UNSW Sydney, vår 2023. Faget hadde stort fokus på utforskning og analyse av mening, og oppfordret til å benytte en kombinasjon av eksperimentelle, tradisjonelle og personlige tegne- og trykkstiler. Jeg har derfor benyttet en kombinasjon av digital illustrasjon i Photoshop og ProCreate, tegning med blyant, myke pasteller og akvarell- og akrylmaling.

1. Velg en fysisk eller personlig reise fra ditt liv. Del reisen inn i fem deler, som du beskriver og illustrerer i hvert sitt sideoppslag. Være konsistent i ditt valg av tegnestiler, og finn en gjennomgående rød tråd som skaper sammenheng mellom stegene, og kan benyttes til å nummerere dem.
2. Velg en ting eller kategori du er opptatt av. Dekomponer, analyser og illustrer dine topp 5 av denne kategorien, og lag ditt eget poeng- / rangeringssystem. Bruk en miks av ulike tegnestiler og -metoder til å formidle dine egne opplevelser og preferanser i bilde og tekst.

ANDRE PROSJEKTER