Sommer- og deltids internship som grafisk designer for Disruptive Technologies Research AS. Juni 2022 til Mars 2023. Varierende oppgaver innenfor visuell- og grafisk design. Jeg jobbet først og fremst med utvikling av digital merkevare og designsystem, wireframes til ny nettside, diverse visuelt innhold til eventer og sosiale medier, samt produktvisualisering og -animasjon. Av respekt for bedriften deler jeg kun materiale som er delt eksplisitt på deres nettside eller sosiale medier. Ta kontakt dersom du ønsker å se mer!
Mal for kunngjøring av nye ansatte på Instagram og Linkedin.
Mal for kunngjøring av nye ansatte på Instagram og Linkedin.
Rollups til fysiske eventer.
Rollups til fysiske eventer.
Mal 1 for jobbutlysning på SoMe.
Mal 1 for jobbutlysning på SoMe.
Mal 2 for jobbutlysning på SoMe.
Mal 2 for jobbutlysning på SoMe.
Render for visualisering av full tjeneste / informasjonsflyt.
Render for visualisering av full tjeneste / informasjonsflyt.
Produktvisualisering av Starter Kit.
Produktvisualisering av Starter Kit.
SoMe Ad for starterkit.
SoMe Ad for starterkit.
Mal for sensorslipp på SoMe.
Mal for sensorslipp på SoMe.
Mal for kunngjøring av nytt sortiment på SoMe.
Mal for kunngjøring av nytt sortiment på SoMe.
Render av kontorlokale til visuell produktformidling.
Render av kontorlokale til visuell produktformidling.
Promotering av nyhetsbrev på SoMe.
Promotering av nyhetsbrev på SoMe.
Mal for promotering av enkelt sensor på SoMe.
Mal for promotering av enkelt sensor på SoMe.
Mal for promotering av eBook.
Mal for promotering av eBook.
eBook layout omslag
eBook layout omslag
eBook layout side 1
eBook layout side 1
eBook layout side 2
eBook layout side 2
eBook layout side 3
eBook layout side 3
eBook layout side 4
eBook layout side 4
eBook layout side 5
eBook layout side 5
eBook layout side 6
eBook layout side 6

ANDRE PROSJEKTER