Organiseringssystem for kjøleskap, rettet mot å redusere matsvinn. Avsluttende prosjekt i Bærekraftig design (TPD4200), vår 2020. Med Oskar Keller, Rebecca Jahns og Lia Minty. Vår oppgave var å vurdere miljøpåvirkningen av en valgt husholdningspraksis og foreslå en designløsning for å gjøre den mer bærekraftig. Vi så på matlaging, og fra vår innledende forskning ble det tydelig at matsvinn var et stort problem, spesielt blant studenter. Faktisk produserer studenter mer matsvinn enn noen annen demografisk gruppe i Norge. Fra vår nettbaserte undersøkelse, som mottok 120 svar, fant vi ut at størrelsen på emballasje og kjøleskap var nøkkelfaktorer som bidro til dette problemet.
Oppgave 1 var å lage en videopresentasjon av hovedfunnene fra den innledende innsiktsfasen.
Oppgave 2 innebar å se på og vurdere eksisterende løsninger, og oppsummere oppdagelsene i en designbrief.
Oppgave 3 var å lage en plakat for å presentere løsningen, inkludert funksjonalitet, brukere, interessenter og praktisk innvirkning. Oppgave 4 var å levere en rapport som beskrev vår designprosess, viktige funn, begrunnelse av designvalg og løsningen i sin helhet.

ANDRE PROSJEKTER