Redesign av HAY's ikoniske Soft Edge-stol. Semesterprosjekt i Estetikk 3 - Kompleks Komposisjon (TPD4113), høst 2020. Med Roselin Dawes og Einar Rosenhaug. Oppgaven var å analysere Soft Edge-stolen, identifisere hvordan de ulike kvalitetene ga den karakter, og iterasjonsvis modifisere mot en ny karakter. Vi opplevde at Soft Edge's tykkelse, benstilling og horisontale karakter ga den et massivt, klønete og maskulint uttrykk. Som en reaksjon ønsket vi å skape en streng, elegant og feminin stol, som personifiserer styrken og selvtilliten til den fiktive karakteren Jessica Pearson fra Suits. Innleveringen besto av 3D modeller og -printer av alle iterasjoner, forklaring av valgt karakter, begrunnelse av valg, og minst 2 fotorealistiske renderinger.

ANDRE PROSJEKTER