Redesign av BEVISST dashboard, NTNU's interne administrasjonsplattform for instituttledere. Endelig prosjekt i Informasjonsvisualisering (TPD4167), vår 2021. Med Jonas Krokan, Eirik Tømmervik og Andreas Ore Larssen. Vår oppgave var å sortere eksisterende data etter NOKUT's kvalitetsområder for studieprogram i høyere utdanning og utvikle et intuitivt dashboard som gir umiddelbar oversikt, og tilrettelegger for effektiv evaluering, sammenligning og administrering av studieprogrammer.
Leveransen besto av prototypen i Figma, en skriftlig rapport, og en poster som dekket løsningens overordnede funksjonalitet. For å fremheve løsningens potensiale og styrker laget vi i tillegg en demonstrasjonsvideo, som vist under.

ANDRE PROSJEKTER